Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

sebportfolio
Vi genomförde en enkätundersökning bland medarbetare som kunde tänka sig att börja cykla med fokus på vilka motiv som var viktigast för att ta första steget till att börja arbetspendla med cykel. Att få tillgång till cykel samt att inte få tidsförlust visade sig vara viktiga argument för om deltagarna skulle börja cykelpendla.
Vi undersökte även SEB’s satsningar på cykelparkering, omklädningsrum och dushar som visade sig vara exemplariska exempel. SEB’s goda förutsättningar för cykelpendlare kan vara en bidragande faktor till att man har dubbelt så många cyklister mot genomsnittet på andra företag på orten.
Referens: Anders Boman SEB