Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

svenska_cykelstader_cyklister

Under 2014 tog Svensk Cykling, Malmö Stad och Cykelfrämjandet initiativet till att samla några av de främsta cykelkommunerna i Sverige i ett nätverk. Målet var att skapa samverkan och kunskapsutbyte mellan de olika kommunerna. Cykelkonsulterna fick uppdraget att projektleda nätverket som idag är en förening med 21 kommuner vars gemensamma vision är att hälften av alla resor under 5km ska ske på cykel. Cykelkonsulterna är fortsatt projektledare för föreningen och koordinerar det operativa arbetet, möten och träffar.