Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

svenskcyklingheader

Inom Sveriges riksdag finns ett ökande intresse för cykelfrågor och många nätverk, men inget som fokuserar på cykling. Branschorganisationen Svensk Cykling gav därför Cykelkonsulterna uppdraget att starta ett nätverk för riksdagsledarmöter, med syftet att vara ett forum för inspiration och diskussion kring cykelfrågan.

Projektet innefattar planering av träffar och bokningar av intressanta och aktuella talare, kontakt med cykelintresserade ledarmöter samt marknadsföring och kommunikation av nätverket, både internt och externt.

Sedan starten hösten 2012 träffas nätverket en gång i kvartalet.