Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

e18header

Under den pågående ombyggnationen av E 18 vid Kista är behovet av mobility management-åtgärder stort. Trafikverket har därför anlitat Cykelkonsulterna för att underlätta cykelpendling till och från Kista.

  • Prioriterade stråk: Utifrån en analys av GIS-material på var flest människor bor som arbetar i Kista (inom en radie om 20 km) har vi tagit fram förslag på 5 st cykelstråk till Kista med befintliga vägar och cykelbanor.
  • Skyltning: Till stråken har vi tagit fram skyltar och skyltat cykelvägarna för att förtydliga och underlätta för cyklisterna. Vi ansvarar även för underhåll av skyltningen.
  • Marknadsföring: Vi har tagit fram en plan för marknadsföring riktat till dom större arbetsgivarna i Kista och utvecklat en wepplattform för kartor över stråk, möjligheter att lämna kommentarer om cykelvägarna och kommunikation till cykelpendlarna. En informationskampanj har sedan drivits på företagen i Kista om möjligheterna att börja cykla till jobbet.
  • Datainsamling: Insamling av data från cyklisterna sker kontinuerligt.
Referens: Jens Lager Trafikverket