Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

På uppdrag av Arbetsförmedlingen höll Cykelkonsulterna i ett pilotprojekt, en 8 veckors grundutbildning till cykelmekaniker. Syftet med utbildningen var att skapa förutsättningar till ett instegsjobb som Cykelmekaniker/Cykelreparatör – något som flera av eleverna fick! Utbildningen hölls i Cykelkonsulterna lokaler i Solna där praktik varvades med teori.