Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

I november 2012 genomförde Cykelkonsulterna en analys av nuläget gällande cykling i Falköpings kommun. Syftet med uppdraget var att beskriva cykeltrafiken i Falköping utifrån olika perspektiv och att skapa ett underlag för att utveckla cykelfrågan i kommunen. Detta för att Falköping på ett systematiskt och rationellt sätt ska kunna främja cyklingen i kommunen och för att kunna sätta realistiska mål i det fortsatta arbetet för ökad cykling.

I den här nulägesbeskrivningen har Falköpings cykelfrämjande insatser och potential undersökts utifrån de övergripande områdena infrastruktur, folkhälsa och turism. Styrkor och svagheter har belysts inom respektive område och förslag inför det fortsatta arbetet presenteras i slutdiskussionen. Bläddra i rapporten online eller ladda ner här.