Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

cramoheader
För att öka intresset för cykel till jobbet fick Cramoanställda möjlighet att genomföra 2 st konditionstester med en månads mellanrum under maj månad. Man fick också tillgång till inspirationsföreläsningar och cykelinformation för att komma igång. Den totala konditionsökningen på företaget visade en genomsnittlig ökning med 22 % på bara en månad. Vid testperiodens början hade 72% av deltagarna en låg eller mycket låg kondition.  Vid testperiodens slut hade den siffran sjunkit till låga 6%. Detta är ett mycket talande exempel över hur mycket enbart cykelpendling kan påverka ens kondition positivt.
Referens: VD Erik Bengtsson