Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

Stockholm Stad deltar tillsammans med städerna Madrid, München, Åbo och Ruse i Bulgarien i projektet Civitas Eccentric, ett EU-projekt som ska minska avigsidorna med en stor bilanvändning med fokus på förorter och distributionstrafik.

Projektet finansieras inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 och åtgärderna inom projektet ska skynda på marknadsutveck­lingen och möjliggöra test av nya koncept. Cykelkonsulternas roll i projektet kommer att vara att upprätta en testflotta för elcyklar och elfraktcyklar.

Deltagarna kommer att jämföra sina framgångar och motgångar för att lära av varandra. ICLEI och Union of the Baltic Cities har i uppdrag att se till att de erfarenheter som görs ska spridas vidare till andra städer.

Civitas Eccentric började den 1 september 2016 och ska pågå i fyra år. Cykelkonsulterna kommer att delta i projektet genom att erbjuda privatpersoner och företag i Årsta att prova el- och ellastcyklar.