Cykelkonsulterna.se I Cykel I Mobility Management I Urbana Cykelexperter

Cykelkonsulternas fick 2015 i uppdrag av Vasakronan att ta fram ett konceptförslag för deras fastighet på Mäster Samuelsgatan 56 och hur man möter cyklisters behov av parkering och omklädningsrum samtidigt som man försöker skapa en trivsam miljö för de som skall vistas i berörda lokaler.

Cykelkonsulterna tog fram förslag och idéer kring finansiering av konceptet och den utökade servicen. Resultat och slutsater genomfördes utifrån trender, utredningar och analyser av befintliga studier samt en enklare webbenkät som Cykelkonsulterna genomförde på Vasakronans egen personal.